בנק ישראל וריבית פריים – כל המידע שאתם צריכים

ריכזנו לכם את כל המידע הרלוונטי על בנק ישראל. כיצד החוק החדש תורם לניהול ופיקוח כלכלי של הממשלה משרד האוצר וניהול על ריבית פריים. 

בנק ישראל – היסטוריה

הבנק נוסד בשנת 1954 והוא ממקום בירושלים ליד משכן הכנסת, משרדי הממשלה ובית המשפט העליון. ההיסטוריה של בנק ישראל מתחילה בהיסטוריה של מדינת ישראל. עם קום המדינה, משרד האוצר לחץ על הקמתו של בנק ישראל ( הבנק הממלכתי בעבר) בכדי שישראל תנפיק מטבע משל עצמה. עם הצעת החוק לפקודת שטרי בנק בשנת 1948, הבנק קיבל את ההרשאה להנפיק שטרי כסף ישראלים. בבנק ישראל הקימו מחלקה מיוחדת בשם מחלקת ההוצאות ששם הדפיסו שטרי כסף. באותו זמן בנק ישראל הקים עוד מחלקה בשם בנק "אנגלו – פלשתינה" שניהלה את ההלוואות של המדינה. בשנת 1948 משרד האוצר היה אחראי על פיקוח על הבנקים, מדיניות הומניטארית ועוד שלימים אחרי הניהול והפיקוח עבר לבנק ישראל.

איך בנק ישראל בנוי

לפי החוק, בראש הבנק מוצב נגיד. הממונה על ידי נשיא המדינה והמלצת הממשלה לתקופה של 5 שנים. הוא אחראי על ניהול המדיניות הכלכלית, יציבות המחירים במשק ופיקוח על הבנקים. בנוסף, הנגיד הופך להיות היועץ בכלכלי של הממשלה, ומתפקידו הוא משתתף בכנסים ומליאות של הממשלה. חתימתו של הנגיד מודפסת על שטרות הכסף המונפקים בזמן כהונתו.
הממשלה מרכיבה ועדה של עד-11 אנשים אשר יועצים לנגיד ולבנקים אך ההחלטות הסופיות מאושרות על ידי הנגיד בלבד.

חוק בנק ישראל

חוק בנק ישראל הוצא לראשונה בשנת 1954 ע"י משרדי הממשלה ובא לתוקף ב-1 לדצמבר 1954. החוק קבע כי עם הקמתו של בנק ישראל, תפקידו הוא לנהל את מערכת המטבע, מערכת האשראי ופיקוח על הבנקים במדינה בהתאם למדיניות הכלכלית על מנת לקדם אמצעים מוניטאריים ( כמות הכסף ואמצעי התשלום לפי המצב במשק).
מטרת החוק הוא לייצב את ערכו של המטבע הישראלי בארץ ובחו"ל, ייצור תעסוקה, פיקוח על רמה גבוה של ייצור והכנסה לאומית והשקעות הון. חוק זה נותן לבנק את הסמכות לפעול בתחום ההומניטרי אך עדיין מוגבלת למדיניותה הכלכלית של הממשלה.

חוק בנק ישראל החדש (2010) – החוק החדש שנכנס לתוקף בשנת 2010 הורכב במשך שנים רבות (מסוף שנות ה90), משום שנערכו בדיקות על עצמאות הבנק הראשי בהשוואה לנרומות במדינות אחרות. לאחר הבדיקה ראו כי כאשר הבנק הראשי לא תלוי באף גורם חיצוני, ישנה צמיחה בהשקעות לאורך זמן וגם שמירה על יציבות המחירים במדינה. עוד מצאו כי הכרה בבנק כמדיניות הומניטרית משפיעה לטובה על האינפלציה בכך שעצמאות מובילה לאינפלציה נמוכה לפי השוואה.
החלפת החוק בחוק חדש הוא מעשה נדיר משום שבדרך כלל נעשים אך ורק שינויים וחקיקות קטנות. בחוק החדש הוחלף החוקים בשכר עובדי הבנק, עקרון העצמאות של בנק ישראל ללא תלות בגורמים פוליטים וצמצום פערים חברתיים.

מטרות החוק החדש – 

 • שמירה על יציבות המחירים.
 • תמיכה במדיניות הכלכלית של המדינה כגון צמיחה, צמצום פערים חברתיים ותעסוקה.
 • ניהול מדיניות הומניטרית.
 • לנהל יתרות מטבע חוץ.
 • לפקח על שוק מטבע החוץ במדינה.
 • לשמש כבנק של הממשלה.
 • הסדרת מערכות תשלומים במשק (סליקה).
 •  סמכות בלעדית להנפקת מטבעות והסדרת מערכת המזומנים במדינה.
 • פיקוח על מוסדות הבנקים משרד האוצר והמערכת הבנקאית בישראל.

עצמאות הבנק – 


לאור החוק החדש הבנק רשאי:

 • להנפיק ניירות ערך
 • לעשות עסקאות בשוק ההון, הבורסה, מטבע חוץ ועוד.
 • ייצוב המערכת הפיננסית – לתת אשראי גם לגופים חוץ בנקאיים
 • לתת אשראי לגופים בנקאיים

לבנק יש עצמאות בכל נושא המדיניות, איסוף מידה והשגת יעדים תוך שיתוף וייעוץ עם הממשלה, משרד האוצר והציבור.
לאור הבדיקות שנערכו בקרב מדינות עם מדיניות הומניטרית מצאו קשר חיובי בעצמאות הבנקים ושמירה על אינפלציה נמוכה.

ניהול בנק ישראל –

 לפי החוק החדש, הבנקים הקימו שני מחלקות; ועדה הומניטרית ומועצה מינהלית.

ועדה הומניטרית- מחליטה על רמת הריבית במדינה, מדיניות הומניטרית, החלטות על שכר ותנאים לעובדי הבנק. תפקיד הועדה הוא;

 • קביעת מדיניות להשגת מטרות הבנק
 • מעקב אחר ביצועים
 • החלטת שיעור הריבית

הועדה מורכבת מראש הוועד – הנגיד, המשנה לנגיד, עובד של הבנק ושלושה נציגי ציבור.

מועצה מינהלית-

המועצה מורכבת מ7 אנשים: הנגיד, משנה לנגיד, וחמישה נציגי ציבור. המועצה מתנהלת כמו דירקטוריון של תאגיד עסקי, הוא אחראי על הפיקוח וניהול פנימי של הבנקים.

תפקידיה של המועצה:

 • פיקוח על התנהלות תקינה בבנק
 • בניית תוכנית שנתית של הבנק
 • אישור תקציב שנתי
 • אישור דוח כספי
 • אישור תנאים ומבנה השכר בקרב עובדי הבנקים
 • להכשיר מבקר פנימי
 • להכשיר צוות לאיתור ליקויים ובראש הצוות ימונה הנגיד
 • סמכות לעשות עסקאות בשוק ההון, סחר בזהב, ניירות ערך, מטבעות ומזומנים וכל שוק דומה ומקובל.
 • הסדרת האשראי וקביעת נזילות הבנק.

 

הקשר בין ריבית פריים לבנק ישראל

 

ריבית הפריים העדכנית להיום (07/2021) עומד על 1.5%. 
ריבית בנק ישראל נקודת המרכז להחלפות הלוואות בין בנק ישראל לבנקים מסחריים. לריבית יש משחק חשוב במערכת הכלכלית של ישראל. היא נותנת מדד למחיר לצרכן, מניות, משכנתאות, אגרות חוב ועוד.
בנושא ההלוואות לריבית פריים יש השפעה משמעותית לעומת מסלולי ריביות אחרות, מכיוון שבכל חודש בנק ישראל מודיע מראש על שיעור הריבית לחודש הבא אותו הוא קבע. ובכך הבנקים מקשרים ישירות את הריבית שלהם לריבית בנק ישראל ( ריבית פריים).

למעשה, ריבית פריים מהווה את הבסיס לקביעת שיעור הריבית של הבנקים לרבות פקדונות והלוואות. ריבית פריים אינה צמודה למדד ומשתנה לפי קביעת בנק ישראל. 
לדוגמא:

ריבית בנק ישראל הוא 1.5%, הבנק מוסיף לריבית את הריבית שלו שהוא 0.2% ומכאן התוצאה היא שריבית פריים שווה 1.7%.

גורמים לשינויים בריבית פריים

 

אינפלציה- המצב המדיני והכלכלי בעולם משפיעה רבות על האינפלציה בישראל. ובכך יש קשר ישיר בין תנודות באינפלציה לריבית פריים.

אמריקה- ידוע לנו על האמריקניזציה שלפיה המדינה שלו הולכת, בשל משבר הקורונה בכלכלה של ארצות הברית, גם אנחנו נתונים מהשפעות אלו. ובכך, בארצות הברית הוחלט להפחית את הריבית והיא כרגע עומדת על 0-0.30% לאור הנזקים הכלכליים שהמדינה ספגה. בארץ  השפעה של אמריקה לא הזיקה המון ושיעור הריבית נשארת יציבה ועומדת על 1.5%

שקל מול דולר- ערך המטבע בין שקל לדולר מהווה עליות וירידות בריבית פריים. 

לפי התחזיות, לא צפויה עלייה בשיעור הריבית והיא תמשיך להיות יציבה במשך שנים על 1.5%.

עלול לעניין אותך גם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button