הלוואה בערבות מדינה – אפיק הלוואה שאתם חייבים להכיר

בעלי עסקים קטנים ובינוניים לא תמיד יודעים על כל האפשרויות שנמצאות סביבם , קרן בערבות המדינה עשויה להקל על בעלי עסקים רבים בהלוואה נוחה.

מהי הלוואה בערבות מדינה

המדינה מעודדת הלוואות בערבות המדינה, וזאת על מנת לחזק ולהגדיל את המשק. הלוואות אלו מגיעים מקרן של מיליארדים מטעם של משרד הכלכלה והתעשייה כמו גם משרד האוצר. הלוואות אלו מיועדות לצרכי מתן בטחונות לעסקים קטנים ובינוניים. תהליך ההלוואה מפוקח ומוסדר על-ידי כלכלן המיצג את אחת מהגופים המתאמים. ההלוואה ניתנת דרך אחד מתוך 4 הבנקים הבאים: מזרחי, לאומי, מרכנתיל, דיסקונט או אוצר החייל. בעשור האחרון כמות הפניות והלוואות הניתנות דרך הקרן בערבות המדינה גדל, כמו גם סכומי ההלוואות הניתנות. התופעה הזאת קוראת כתוצאה מנגישות והנוחות בקבלת הלוואה שלא נשענת על האובליגו העסקי הקיים.

מי נותן הלוואות בערבות מדינה

הלוואה בערבות המדינה זכאים לתת אך ורק בנקים אשר זכו במכרז.  בנקים אשר זכו במכרז מקבלים ערבות בלעדית מהמדינה לתת הלוואת בשמה. 

יתרונות הלוואה בערבות המדינה

 • הלוואה ארוכת טווח של 5 שנים
 •  תקופת גרייס של 6 חודשים בה משלמים ריבית ללא הקרן.
 • הלוואה מפוקחת על ידי המדינה כלומר הבנק לא יספור את ההלוואה כחלק מאובליגו של הלקוח. בנוסף הבנק יאשר ויעודד לקחת הלוואה גדולה יותר וזאת בשל הערבות. 
 • ריבית נמוכה יחסית – ריבית שנעה בפריים + 2-3.5% בהתאם ליציבות של הלקוח.
 • אין קנס על פירעון מוקדם של ההלוואה . כלומר ניתן לפרוע את ההלוואה בכל זמן נתון בלי לשלם על כך.

האם הקרן גובה עמלות על המסלולים בערבות המדינה?

כן, כל הפונה לקרן יחויב לשלם אגרה לקרן לעסקים לטובת החשב-הכללי. אגרה לחשב הכללי היא ע"ס 250 ש"ח(עסקים שנפגעו בעקבות קורונה פטורים מתשלום האגרה).

בנוסף לאגרה, קיימת עמלת הקמת הלוואה לקרן הנמדד על בסיס המחזור העסקי:

 • מחזור מכירות כולל הנמוך מ25 מיליון ש"ח – 1% עמלה
 • מחזור מכירות כולל אשר גבוה מ25 מיליון ש"ח – ונמוך מ50 מיליון ש"ח – 1.5% עמלה
 • מחזור מכירות כולל אשר גבוה מ50 מיליון ש"ח ונמוך מ100 מיליון ש"ח – 2% עמלה

בנוסף ישנה עמלה שלישית אשר משולמת לבנק, עמלת הקמה הלוואה בנקאית. עמלת הקמה נעה בין 500 ש"ח ל1500 ש"ח. עמלה זאת מחושבת לפי היקף ההלוואה.

מסלולי הלוואה הקיימים בערבות המדינה

בקרן בערבות מדינה קיימים שלוש מסלולים עיקריים:

מסלול הון חוזר

 מסלול זה בא במטרה לעזור לעסקים המממנים לקוחות, יבוא ושיווק, מלאי, אשר הוצאות אלו מכבידות על הפעילות השוטפת של העסק לגשר על הפערים שנוצרו בתזרים הצפוי. מומלץ להוכיח את צרכי האשראי במסלול הון חוזר ע"פ נתוני המאזן, זאת ע"י חישוב יחסים פיננסים כגון: ימי מלאי, ימי לקוחות וכו', על מנת להוכיח קשר ישיר להלוואה.

תנאים לקבלת ההלוואה:

 • מחזור שנתי של העסק אינו עולה על 100 מיליון ש"ח
 • לעסק אין חובות גבייה פעילים לרשויות המס בישראל.
 • לא מתנהל מול העסק או בעליו הליך משפטי מול אחד הבנקים כמו גם הליכי הוצאה לפועל.
 • לא מתנהל מול העסק הליך הוצאה לפועל\כינוס נכסים\ פירוק\הקפאת הליכים או הסדר נושים.
 • חשבונותיהם העסקיים ו\או הפרטיים של בעלי המניות בחברה אינם מוגבלים\מעוקלים ואינם מועמדים להגבלה.
 • בחשבונות הבנק של העסק לא קיימים חובות אשר מוגדרים כחוב פגום.
 • אם קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי משנת 2012 ואילך כמו גם מהקרן ליצואנים, גם במקרים בהם בנק אחר העמיד את ההלוואה.

מסלול עסקים בהקמה

אנשים רבים אשר רוצים לפתוח עסק חדש מוותרים על העסק מחוסר תקציב. מסלול קרן בערבות מדינה לעסקים בהקמה, באים לענות על הצורך בתזרים נוסף לעסקים בהקמה.

עסק בהקמה נחשב לאחד מאלו:

 • עסק אשר עוד לא החל לפעול ( בעיקר אם תחילת הפעילות דורשת השקעה בפועל).
 • עסק אשר פעל עד כה כעסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור סטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • עסק אשר מסגרת האשראי שלו לא שומשה כלל.
 • בעל עסק אשר עד כה עבודתו הייתה מהבית ומעוניין לעבור למקום ייעודי לעסק ובתנאי שמחזור הכנסות המצטבר אינו עולה על 500 אלף ש"ח מיום הקמתו.

תנאים לקבלת ההלוואה:

 • הון עצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין חובות גבייה פעילים לרשויות המס בישראל.
 • לא מתנהל מול העסק או בעליו הליך משפטי מול אחד הבנקים כמו גם הליכי הוצאה לפועל.
 • לא מתנהל מול העסק הליך הוצאה לפועל\כינוס נכסים\ פירוק\הקפאת הליכים או הסדר נושים.
 • חשבונותיהם העסקיים ו\או הפרטיים של בעלי המניות בחברה אינם מוגבלים\מעוקלים ואינם מועמדים להגבלה.
 • אם קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי משנת 2012 ואילך כמו גם מהקרן ליצואנים, גם במקרים בהם בנק אחר העמיד את ההלוואה.

מסלול השקעות

מסלול זה בא במטרה לסייעה לעסקים קטנים ובינוניים המתקשים לממן את ההרחבה של העסק או לממן השקעה בעסק. קרן ערבות מדינה מעמידה עד 8 מיליון ש"ח בכפוף לבדיקה כלכלית קפדנית של העסק.

תנאים לקבלת ההלוואה

 • לעסק אין חובות גבייה פעילים לרשויות המס בישראל.
 • לא מתנהל מול העסק או בעליו הליך משפטי מול אחד הבנקים כמו גם הליכי הוצאה לפועל.
 • לא מתנהל מול העסק הליך הוצאה לפועל\כינוס נכסים\ פירוק\הקפאת הליכים או הסדר נושים.
 • חשבונותיהם העסקיים ו\או הפרטיים של בעלי המניות בחברה אינם מוגבלים\מעוקלים ואינם מועמדים להגבלה.
 • בחשבונות הבנק של העסק לא קיימים חובות אשר מוגדרים כחוב פגום.
 • אם קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי משנת 2012 ואילך כמו גם מהקרן ליצואנים, גם במקרים בהם בנק אחר העמיד את ההלוואה.

יש לי שקים חוזרים האם בכל זאת ניתן להגיש בקשה להלוואה?

שיקים חוזרים פוגעים בסיכוי לקבלת אישור להלוואה. אך במקרים מסוימות כאשר הסיבה הגיונית ומוצדקת, ניתן בכל זאת להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה עם סיכויי הצלחה גבוה שהיא תאושר. לבקשה תצטרכו לצרף אישור מעו"ד המציג את הסיבה או אישור מהבנק על גריעת השיקים. בהינתן סיבה הגיונית כלכלן הקרן בערבות המדינה יתחשב בזה.

יש לי תיק פתוח בהוצל"פ, האם אני בכל זאת יכול לקחת הלוואה בערבות מדינה?

בהינתן המצב בו ישנו תיק פתוח בהוצאה לפועל לא ניתן יהיה לקבל הלוואה מקרן בערבות המדינה. ועדת האשראי תמליץ על התיק בכפוף לסגירת התיק הפתוח , לכן מומלץ קודם להגיש בקשה ולאחר קבלת האישור להתקדם לעבר סגירת התיק בהוצאה לפועל וקבל ההלוואה.

תהליך הגשת הבקשה לקרן בערבות המדינה

בשלב הראשוני מעבירים נתונים מרו"ח של החברה המבקשת הלוואה ליועץ המלווה , לאחר בדיקה ראשונית , היועץ המלווה יתחיל לדלות מידע אודות העסק בכדי להכין תוכנית עסקית ברורה ומפורטת, הכנת תוכנית העסקית לוקחת כ-7 ימי עסקים. לאחר הגשת הבקשה לקרן לוקח כ-7 ימים להגעת הכלכלן מטעם הקרן לבדיקת העסק ו-7 ימי עבודה נוספים לקבל ההמלצה לאחר בדיקת הקרן. לאחר קבלת ההמלצה התיק עובר לבנק הנבחר, לאחר הקבלה לוקח בממוצע 7 ימי עסקים להגיע לוועדת אשראי המתקיימת באופן חד שבועי. כל התהליך לוקח בין 30 ל35 ימי עסקים וזאת אם התיק מוגש בצורה תקינה.

יעוץ פיננסי – למי לפנות?

ליועץ פיננסי מנוסה חשיבות רבה בקבלת המלצה להלוואה, חשוב לקחת יועץ אשר וותיק בענף הקרנות והבנקאות. בכדי ללוות לקוח לאורך כל התהליך בצורה חלקה, מהירה ובתיאום ציפיות מלא היועץ חייב להיות בעל ניסיון רחב בתחום. יועץ פיננסי בעל נסיון יבצע ניתוח דוחות כספיים בצורה ברורה ומותאמת לצרכי בקשת האשראי, יציג עיקרי צרכי האשראי לכלכלן של הקרן בערבות מדינה ודברים רבים נוספים בדרכו של הלקוח לקבלת ההלוואה החשובה הזאת בצורה מהירה וחלקה.

עלול לעניין אותך גם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button