עוסק פטור | מדריך מפורט לפתיחת עסק פטור – מעודכן לשנת 2023

החלטתם להקים עסק עצמאי ולפתוח עוסק פטור? כדאי שתדעו מה זה אומר להיות עוסק פטור ובמה זה כרוך, כל היתרונות והחסרונות.

מי יכול להיות עוסק פטור?

אם החלטתם להפוך לעצמאי ישנם דברים חשובים שאתם חייבים לדעת לפני שאתם ניגשים לפתוח תיק עוסק. ישנם שני תנאים לפתיחת עסק פטור: 

 • קודם כל מחזור ההכנסות של העסק שלכם לא יכול לעלות מעל תקרה של 99,893 ש"ח שנתי, נכון לשנת 2021 מסך הכנסות ברוטו ולא מהרווח הכולל. התקרה משתנה כל שנה כמו לדוגמא –

התקרה בשנת הייתה 2020 – 100,491 ₪
התקרה בשנת הייתה 2019 – 100,187 ₪

התקרה בשנת הייתה 2018 – 99,003 ₪
התקרה בשנת הייתה 2017 – 98,707 ₪
התקרה בשנת הייתה 2016 – 99,006 ₪
התקרה בשנת הייתה 2015 – 100,000 ₪
התקרה בשנת הייתה 2014 – 79,482 ₪

 •  אינכם יכולים לפתוח עוסק פטור אם הנכם עוסקים במקצועות חופשיים, ללא קשר להכנסותיכם. מקצועות המוגדרים מקצועות חופשיים: יועצי אבטחה, אדריכל, טכנאי גז, טכנאי קירור, יועצי מזון, טכנאים ומעבדות שיניים, יעוץ פנסיוני יועץ קולינרי, רואי חשבון ועוד מקצועות רבים.

עוסק פטור, אבל ממה הוא פטור? 

 • עוסק פטור לא יכול לגבות מע"מ מלקוחות שלו, מכיוון שלמעשה הוא פטור ממע"מ. מאותו הסיבה הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות מס ללקוחות. עוסק פטור רשאי להוציא קבלות בלבד.
 • ממה עוסק פטור בכל זאת לא פטור? העוסק מחויב לשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה בהתאם להכנסותיו. אחרי פתיחת תיק תצטרכו לשלם את המיסים הללו באופן עצמאי, בשונה משכיר אשר מעסיקו משלם את המיסים הללו במקומו. 

תקופת התנסות בתור עוסק פטור

שאלה של רבים היא: "האם יש תקופת התנסות בא אני יוכל לבדוק שהעסק מצליח, ובמקרה והעסק עובד ומצליח לפתוח עסק פטור?" תשובה הקצרה והפשוטה היא לא. אינכם מורשים לעבוד ולגבות כספים לפני פתיחת תיק עוסק. החלטתם לפתוח עסק אתם חייבים לגשת לפתוח תיק עוסק, אחרת אתם עוברים על החוק.

עוסק פטור – יתרונות וחסרונות

חסרונות:

 •  עסק קטן, מוגבל בתקרת הכנסות, כלומר כדי להגדיל את העסק תהיו חייבים לפתוח עוסק מורשה.
 • אין החזרי מע"מ על הוצאות העסק משום שהוא אינו משלם מע"מ.
 • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מלקוחות.

יתרונות:

 •  נדרש לדווח למע"מ באופן חד שנתי, לעומת עוסק מורשה אשר מחויב בדיווח למע"מ כל חודשיים.
 • הוצאות עוסק פטור על שכר הטרחה של רואה חשבון נמוכים בצורה ניכרת לעומת עוסק מורשה.
 • עוסק פטור יכול לתת מחירים נמוכים יותר לעומת עוסק מורשה, מכיוון שאינו נדרש להוסיף 17% מע"מ על הצעת המחיר.

חובות עוסק הפטור

פנסיה לעוסק פטור 

החל משנת 2017 ישנה חובת פנסיה לכל עצמאי. חוק הפנסיה מחייב הפרשות כספים לפנסיה. הפרשות לפנסיה מחולקים ל2 סעיפים.

 1. עצמאי המרוויח עד מחצית השכר הממוצע במשק יחויב להפריש 4.45% לטובת הפנסיה.
 2. עצמאי המרוויח מעל מחצית שכר הממוצע במשק יחויב להפריש 12.55% לפנסיה.

הפרשות לפנסיה יתבצעו באופן חודשי או רבעוני. אי הפרשה לפנסיה כדין תגרור קנס של 500 ש"ח.

התנהלות מול מע"מ:

בישראל מוטל מע"מ אחיד כלומר שיעור המע"מ זהה עבור כל המוצרים והשירותים הכלולים בחוק המע"מ. המע"מ הוא בעצם מס ערך מוסף המוטל המוצרים והשירותים השונים. עוסק מורשה בעת הוצעת חשבונית מוסיף על התשלום 17% למע"מ, לעומת זאת כפטור אינכם משלמים למע"מ ואינכם רשאים לגבות מע"מ. כמו כן עוסק פטור אינו יכול להתקזז עם מע"מ עבור תשלומי מע"מ בהוצאות שוטפות של העסק. עוסק פטור מחויב לדווח באופן חד שנתי למע"מ אך לא מחויב לדיווח שוטף (חודשי ודו חודשי).

חשוב להדגיש אם מחזור עסקאות השנתי עולה מעל הסכום הנקבע בחוק. העסק יחויב להפוך לעוסק מורשה אשר מחויב בתשלום מע"מ דיווח שוטף ובניהול ספרים מול רשות מע"מ. במקרה של חריגה חד-פעמית מסכום התקרה הפטור שנקבע בחוק, עומדת בפניכם את האפשרות לשלם מע"מ על ההפרש בין הסכום החורג לסכום הקבוע בחוק ולהשאיר את העסק כפטור.

ניהול ספרים

על עוסק פטור להחזיק ספר קבלות או ספר פדיון יומי' כמו כן תיק תיעוד חוץ לריכוז כלל הוצאות העסק. עוסק פטור מחויב בספר יומי לתיעוד הכנסותיו או פנקס קבלות. פנקס קבלות ניתן לרכוש בחנות של מכשירי כתיבה או בבית דפוס. טוב לדעת שרכישה של פנקס קבלות בבית דפוס יקר יותר מרכישה פנקס קבלות בחנות של מכשירי כתיבה.

 עוסק פטור אינו מחויב בספר תשלומים ותקבולים כמו גם אינו מחויב בניהול חשבונות. עוסק פטור יכול לנהל הכנסות והוצאות בעזרת אקסל, מה שמוזיל רבות את עלויות העסק.

עוסק פטור מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה (30.4) של השנה העוקבת כמו גם דוח למע"מ (30.1) בשנה העוקבת לשנת המס.

ביטוח לאומי

על פי הגדרה של ביטוח לאומי עובד נחשב עצמאי אם הוא עונה על אחד התנאים הבאים:

 • עוסק אשר עובד 20 שעות ממוצע בשבוע לפחות במשלח ידו.
 • הכנסה חודשית ממשלח ידו של העוסק עולה על 50% מהשכר הממוצע.
 • עוסק אשר עובד במשלח ידו 12 שעות שבועיות והכנסותיו גבוהות ב15% מהממוצע במשק

עצמאי אשר אינו עונה על ההגדרות יוגדר כ"עצמאי שאינו עונה להגדרה"

עצמאי אשר עונה על ההגדרות מחויב בפתיחת תיק בביטוח לאומי עוד לפני פתיחת העסק. אדם זה יצטרך לשלם בעד עצמו את דמי הביטוח.

חישוב דמי ביטוח לאומי

בעת פתיחת תיק בביטוח לאומי, על הפותח להגיש טופס 6101 "דין וחשבון רב שנתי" המשער את דמי ההכנסה שלו. על סמך הטופס, ביטוח לאומי יתנו הערכת גובה התשלום של דמי ביטוח לאומי. בנוסף על האדם להציג צילום ת"ז והספח. החישוב המדובר מתייחס לאדם אשר מלאו לו 18 שנה ואינו מעל גיל הפנסיה. 
ביטוח הלאומי יחשבו את דמי ביטוח לאומי לפי הטופס 6101 כ"הצהרה בדבר הכנסות", עד אשר יוצג אחרת. חישוב סכום ביטוח לאומי המדויק יעשה על ידם לפי ההגדרות המדויקות שלהם לאחר שבחנו כל פלח האוכלוסייה וקבעו הגדרות לכל פלח בהתאם.

לא לעקב תשלומים

ביטוח לאומי חייבים לשלם אחרת תצטרכו לשלם ריביות וקנסות. ביטוח לאומי במצבים חמורים יכול לגרור עיקולים, הקטנות קצבה (שלילת קצבה), לכן יש אמירה "עם ביטוח לאומי לא מתעסקים". על מנת להימנע מסנקציות, עוגמת נפש ואי נעימויות יש להקפיד על תשלום בזמן.

חשוב להדגיש – אי תשלום ביטוח לאומי או העלמת דיווח עלול לגרור בעיות רבות הכולל בתוכם שלילת כיסוי ביטוח לאומי וקצבה במקרים של תאונה וכדו'.

מס הכנסה

מס הכנסה נגבה על פי רווחי העסק שלכם, לא מתוך סך תזרים של העסק, אלה מתוך ההכנסות. תשלום מס הכנסה מחושב לאחר קיזוז כלל ההוצאות מסך הרווחים של העסק. ישנם קריטריונים רבים להוצאה מוכרת של העסק לכן מומלץ להתייעץ עם רו"ח שלכם לגביהם. חישוב מס הכנסה יבוצע לאחר קיזוז וחישוב הוצאות במלואם. מטרת העסק היא להרוויח כמה שיותר, אבל צריך לקחת בחשבון שככל וההכנסה גבוה יותר כך תשלום מס ההכנסה יהיה גבוה יותר, מסיבה זו חשוב לשמור קבלות וחשבוניות על כל הוצאות העסק, בכדי להתקזז עליהם בתור הוצאות עסקיות מוכרות ופטורות ממס.

פתיחת עסק פטור בזמן היותכם שכירים

 רבים בזמן עבודתם כשכירים מעוניינים להתנהל גם כעוסקים פטורים. אין מניעה לעסוק בעבודתם כשכירים במקביל לעבודתם כעצמאיים. העבודה כשכיר לא נכללת בתקרת הכנסה של העוסק פטור.

כלומר אם הכנסתכם כשכיר הינה 12,000 ש"ח וההכנסה המיועדת שלכם כעוסק פטור לא עולה מעל 99,893 ש"ח שנתי (נכון ל2021) באפשרותכם לפתוח עוסק פטור.

פתיחת עוסק פטור ב3 שלבים

 1. פתיחת תיק במע"מ – מילוי טופס 821, צילום חוזה שכירות של מקום העסק או הדירה, צילום תעודת זהות וצילום הסמכה לתחום הרלוונטי.
 2. פתיחת תיק במס הכנסה – מילוי טופס 5329, צילום חוזה שכירות, תעודת זהות ובנוסף מילוי בקשה לפטור מניכוי מס במקור (טופס 2542). חשוב להדגיש אין להפעיל את העסק לפני פתיחת תיק במס הכנסה.
 3. פתיחת תיק בביטוח לאומי – מילוי טופס 6101 (דין וחשבון) רב שנתי .

כל אזרח ישראל המעוניין לפתוח עסק יכול לפתוח אותו בכוחות עצמו, אך ישנה דרך אחרת אליה מרבית העסקית החדשים פונים, וזה לליווי רו"ח או יועץ מס. בעד תשלום סמלי הם יטפלו בפתיחת התיק בלי שתצטרכו להגיע לרשויות המס השונות. 

פתיחת עוסק פטור בליווי רו"ח

פתיחת עסק פטור בליווי רואה חשבון יקל עליכם מכל הצדדים, רואה חשבון יפרט על כל התהליך של פתיחת תיק ויפתח לכם תיק ברשויות המס בלי שתצטרכו לנסוע לרשויות המס. רו"ח יטפל בהתנהלות השוטפת והדיווחים השנתיים.

עלויות הליווי של רו"ח-

פתיחת תיק עוסק פטור – 150-500 ש"ח

דוח שנתי – 1000-1300 ש"ח

רו"ח ברוב המקרים עובדים בעד שכר טרחה חודשי. שכר הכולל התנהלות שוטפת והגשת דוח שנתי. ישנם תשלומים אשר לא כלולים בתשלום החודשי כגון הצהרון הון (יש למלא כל כמה שנים) . מומלץ לבדוק עם רו"ח מה התשלום כולל ואילו שירותים לא נכללים בתשלום הקבוע.

לעוד נושאים שיכולים לעניין אותך:

משרת אם | פתרון ונגישות העבודה מהבית לאימהות חד הוריות

ביטקוין ומדוע חברות גדולות ומיליארדים רוכשות והופכות אותו למקובל

עלול לעניין אותך גם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button